NIO test schooladvies Kind Leerling Basisschool Brugklas Middelbare school Voortgezet onderwijs School Intelligentie onderzoek Intelligentieonderzoek Intelligentietest IQ onderzoek IQ test IQ-test IQ Leren Leerproblemen Rekenen Rekenproblemen Lezen Kind L
Didactisch onderzoek
Soms hebben kinderen moeite om het aangeboden onderwijs bij te houden, ondanks de eventuele hulp die de school aanbiedt.  Ze maken veel, soms lastig te begrijpen, fouten en raken steeds verder achter ten opzichte van hun klasgenoten. Dit kan leiden tot onzekerheid, frustratie en motivatieproblemen. Een didactisch onderzoek kan hierbij uitkomst bieden. Bij een didactisch onderzoek wordt niet de intelligentie (IQ) vastgesteld, maar het leerstofniveau waar uw kind op funtioneert. 

Het onderzoek richt zich op schoolse vaardigheden en laat zien in hoeverre uw kind de leerstof beheerst en of er sprake is van een achterstand of voorsprong ten opzichte van leeftijdgenoten. De schoolvaardigheidstoetsen worden afgenomen op één of meerdere van de hoofdleergebieden rekenen/wiskunde, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Met de uitkomsten van het onderzoek kunt u met school in gesprek gaan over aangepaste leerstof die aansluit bij het niveau van uw kind. Dat kan gericht zijn op het wegwerken van achterstanden of juist het aanbieden van extra uitdagende opdrachten. Bij het onderzoek wordt gekeken naar:

  • Hoe groot is de achterstand/voorsprong?
  • Over welke vaardigheden beschikt uw kind wel en welke (nog niet)?
  • Welke begeleiding heeft uw kind nodig om tot een optimale ontwikkeling te komen?
  • Hoe is de taakaanpak tijdens het uitvoeren van de opdrachten?
Het onderzoek levert een compleet beeld op van het niveau van uw kind op de verschillende leergebieden. Welke schoolvaardigheidstoetsen afgenomen worden is maatwerk en wordt in onderling overleg vastgesteld. 

Kind Leerling Basisschool Brugklas Middelbare school Voortgezet onderwijs School Intelligentie onderzoek Intelligentieonderzoek Intelligentietest IQ onderzoek IQ test IQ-test IQ Leren Leerproblemen Rekenen Rekenproblemen Lezen Kind Leesproblemen Schoolprestaties Achterblijvende schoolprestaties Tegenvallende schoolprestaties Faalangst Werkhouding Schoolbeleving Motivatieproblemen Werkgeheugen Aandacht Hoogbegaafdheid Hoge intelligentie Hoogbegaafd Kind Begaafd Hoogbegaafdheid onderzoek Hoogbegaafdheid test Begrijpend lezen Technisch lezen Spelling Sociaal-emotioneel onderzoek Sociaal emotioneel onderzoek Diagnostiek Diagnostisch onderzoek Voorsprong Achterstand Rotterdam Hillegersberg Kralingen Bergschenhoek Crooswijk Nieuw Terbregge  Nesselande Berkel en Rodenrijs Bleiswijk Blijdorp Noord Schiebroek onderwijs advies onderwijsadvies onderwijsadvies bureau praktijk onderwijsadviesbureau didactisch onderzoek cognitieve functies executieve functies kind Praktijk Persones Murielle Leeuwangh tegenvallende Cito-score Cito-toets Cito Citotoets Entreetoets Entreetoets groep 7 Eindtoets groep 8 Eindtoets Cito toets Tegenvallende eindtoets groep 8 Tegenvallende entreetoets groep 7 Oude Raadhuislaan 28 3054 NS Rotterdam Praktijk Persones Schoolse ontwikkeling Advies Kinderen Leerkracht Minder dan verwacht Orthopedagoog Vraag Schooladvies School advies NIO test
B© Copyright 2019 - praktijkpersones.nl