NIO test schooladvies Kind Leerling Basisschool Brugklas Middelbare school Voortgezet onderwijs School Intelligentie onderzoek Intelligentieonderzoek Intelligentietest IQ onderzoek IQ test IQ-test IQ Leren Leerproblemen Rekenen Rekenproblemen Lezen Kind L
Intelligentieonderzoek 
Door middel van een intelligentieonderzoek kunt u inzicht krijgen in het intelligentieniveau van uw kind. Het kan verstandig zijn dit te onderzoeken als uw kind de aangeboden leerstof te moeilijk of te makkelijk ervaart. Het kan ook zijn dat u als ouder wilt weten wat u van uw kind kunt verwachten. Naast het IQ geeft een intelligentieonderzoek een goed beeld van de sterke en minder sterke kanten van zijn of haar cognitie. Tevens kan het een goed beeld geven welke hulp en ondersteuning een leerkracht kan bieden om tot betere leerprestaties te komen. Bijvoorbeeld door het bieden van extra ondersteuning of juist extra uitdaging.  

Een intelligentieonderzoek duurt maximaal drie uur. Tijdens het onderzoek krijgt het kind diverse taken en vragen voorgelegd die oplopen in moeilijkheidsgraad. Uiteraard is tussendoor ook tijd voor een pauze.   

Sociaal-emotioneel onderzoek 
Het intelligentieonderzoek kan uitgebreid worden met een sociaal-emotioneel onderzoek. Naast de intelligentie kunnen namelijk ook sociaal-emotionele factoren een rol spelen bij de leerprestaties van uw kind. Motivatieproblemen, (faal)angst, werkhouding en schoolbeleving zijn voorbeelden van factoren die het leren negatief kunnen beïnvloeden. Een sociaal-emotioneel onderzoek geeft inzicht in de mogelijke oorzaken en de onderwijsbehoeften van uw kind om optimaal tot leren te komen. 

Het sociaal-emotioneel onderzoek bestaat uit het afnemen van vragenlijsten en observaties tijdens het intelligentieonderzoek. Doel van dit aanvullende onderzoek is specifiek gericht op het verschaffen van kennis en inzicht in de onderwijsbehoeften van uw kind en de ondersteuning die het daarbij nodig heeft, niet een eventuele vaststelling van een psychiatrische stoornis. 

Cognitieve functies 
Naast cognitieve capaciteiten (IQ) spelen de cognitieve functies een essentiële rol in het schoolse leren. Dit zijn de functies van de hersenen die er voor zorgen dat we informatie kunnen verwerken en leren van onze ervaringen. De meest complexe cognitieve functies zijn onze executieve functies. Denk hierbij aan plannen en organiseren, het houden van overzicht en het richten en vasthouden van aandacht. Ook remming (inhibitie) is een belangrijke uitvoerende functie. Inhibitie beslist welke prikkels in de omgeving belangrijk zijn en welke niet. Ook zorgt het ervoor dat we impulsen kunnen onderdrukken. 

Heeft uw kind moeite om de aandacht langdurig vast te houden in de klas of informatie te onthouden? Of is uw kind snel afgeleid? Dan kan het zinvol zijn om naast een intelligentieonderzoek ook een onderzoek naar de ontwikkeling van de cognitieve functies af te nemen. Bij het onderzoek worden de verwerkingssnelheid, concentratie, leersnelheid, werkgeheugen, gevoeligheid voor beloning/afleiding gemeten. Het onderzoek geeft een gedetailleerd beeld van de sterke en zwakke cognitieve vaardigheden van uw kind. Dit kan een aanleiding zijn voor een passende begeleiding op school.
Kind Leerling Basisschool Brugklas Middelbare school Voortgezet onderwijs School Intelligentie onderzoek Intelligentieonderzoek Intelligentietest IQ onderzoek IQ test IQ-test IQ Leren Leerproblemen Rekenen Rekenproblemen Lezen Kind Leesproblemen Schoolprestaties Achterblijvende schoolprestaties Tegenvallende schoolprestaties Faalangst Werkhouding Schoolbeleving Motivatieproblemen Werkgeheugen Aandacht Hoogbegaafdheid Hoge intelligentie Hoogbegaafd Kind Begaafd Hoogbegaafdheid onderzoek Hoogbegaafdheid test Begrijpend lezen Technisch lezen Spelling Sociaal-emotioneel onderzoek Sociaal emotioneel onderzoek Diagnostiek Diagnostisch onderzoek Voorsprong Achterstand Rotterdam Hillegersberg Kralingen Bergschenhoek Crooswijk Nieuw Terbregge  Nesselande  Berkel en Rodenrijs Bleiswijk Blijdorp Noord Schiebroek onderwijs advies onderwijsadvies onderwijsadvies bureau praktijk onderwijsadviesbureau didactisch onderzoek cognitieve functies executieve functies kind Praktijk Persones Murielle Leeuwangh tegenvallende Cito-score Cito-toets Cito Citotoets Entreetoets Entreetoets groep 7 Eindtoets groep 8 Eindtoets Cito toets Tegenvallende eindtoets groep 8 Tegenvallende entreetoets groep 7 Oude Raadhuislaan 28 3054 NS Rotterdam Praktijk Persones Schoolse ontwikkeling Advies Kinderen Leerkracht Minder dan verwacht Orthopedagoog Vraag Schooladvies School advies
Kind Leerling Basisschool Brugklas Middelbare school Voortgezet onderwijs School Intelligentie onderzoek Intelligentieonderzoek Intelligentietest IQ onderzoek IQ test IQ-test IQ Leren Leerproblemen Rekenen Rekenproblemen Lezen Kind Leesproblemen Schoolprestaties Achterblijvende schoolprestaties Tegenvallende schoolprestaties Faalangst Werkhouding Schoolbeleving Motivatieproblemen Werkgeheugen Aandacht Hoogbegaafdheid Hoge intelligentie Hoogbegaafd Kind Begaafd Hoogbegaafdheid onderzoek Hoogbegaafdheid test Begrijpend lezen Technisch lezen Spelling Sociaal-emotioneel onderzoek Sociaal emotioneel onderzoek Diagnostiek Diagnostisch onderzoek Voorsprong Achterstand Rotterdam Hillegersberg Kralingen Bergschenhoek Crooswijk Nieuw Terbregge Berkel en Rodenrijs Bleiswijk Blijdorp Noord Schiebroek onderwijs advies onderwijsadvies onderwijsadvies bureau praktijk onderwijsadviesbureau didactisch onderzoek cognitieve functies executieve functies kind Praktijk Persones Murielle Leeuwangh tegenvallende Cito-score Cito-toets Cito Citotoets Entreetoets Entreetoets groep 7 Eindtoets groep 8 Eindtoets Cito toets Teg NIO testenvallende eindtoets groep 8 Tegenvallende entreetoets groep 7 Oude Raadhuislaan 28 3054 NS Rotterdam Praktijk Persones Schoolse ontwikkeling Advies Kinderen Leerkracht Minder dan verwacht Orthopedagoog Vraag Schooladvies School advies
B© Copyright 2019 - praktijkpersones.nl