NIO Test schooladvies Kind Leerling Basisschool Brugklas Middelbare school Voortgezet onderwijs School Intelligentie onderzoek Intelligentieonderzoek Intelligentietest IQ onderzoek IQ test IQ-test IQ Leren Leerproblemen Rekenen Rekenproblemen Lezen Kind L
Vanwege de huidige Coronamaatregelen vinden de intake en nabespreking telefonisch plaats.

Werkwijze
De hedendaagse maatschappij stelt hoge eisen aan kinderen, al op jonge leeftijd. Als ouders is het niet altijd eenvoudig om eisen van school en de omgeving aan te laten sluiten op de unieke kenmerken van uw kind. Een gedegen onderzoek, een luisterend oor en advies op maat geven inzicht en richting om de verdere ontwikkeling van uw kind optimaal te begeleiden. Onze aanpak kenmerkt zich door kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijke aandacht en omvat de volgende stappen:

Aanmelding
U kunt uw kind telefonisch, per e-mail of middels het contactformulier bij ons aanmelden. Na een korte telefonische bespreking van uw vraag maken wij graag een afspraak voor een persoonlijke vrijblijvende intake.

Intake
Tijdens de intake staat uw hulpvraag centraal. We bespreken graag met u de problemen waar u en uw kind tegen aan lopen, welk onderzoek of onderzoeken voor uw situatie het meest passend zijn en welke verwachtingen u heeft over de rapportage, advisering en nazorg. Besluit u naar aanleiding van de intake uw kind bij ons te laten onderzoeken, dan ontvangt u van ons de opdrachtbevestiging en maken we afspraken voor de testdag(en). 

Onderzoek
Het onderzoek kan bestaan uit één of meerdere onderdelen op het gebied van intelligentie, didactiek, sociaal-emotionele ontwikkeling of schooladvies. Een onderzoek of combinatie van onderzoeken duurt één of meerdere dagdelen, afhankelijk van de onderzoeksvraag. Bij voorkeur wordt dit in de ochtend uitgevoerd, zodat uw kind uitgerust aan de taken kan beginnen.  Het onderzoek vindt plaats in onze praktijk in Rotterdam Hillegersberg Schiebroek.

Een onderzoek wordt gestart na schriftelijke toestemming van de gezaghebbende ouders. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan is tevens de toestemming van uw kind nodig.

Rapportage en advies
Na afloop van het onderzoek ontvangt u van ons een uitgebreide schriftelijke rapportage en handelingsgerichte adviezen die aansluiten bij uw hulpvraag. Deze rapportage ontvangt u voorafgaand aan het eindgesprek, zodat u zich hier op kunt voorbereiden.

Eindgesprek
In het persoonlijke eindgesprek bespreken we gezamenlijk de uitkomsten van het onderzoek, worden de handelingsadviezen en mogelijke vervolgstappen nader toegelicht. Uiteraard horen we dan ook graag of uw hulpvraag beantwoord is en wij aan uw verwachtingen hebben kunnen voldoen. 

Nazorg
Onze advisering stopt niet na ons eindgesprek. Blijkt het toch lastig om de adviezen invulling te geven, dan kunt u ons uiteraard bellen of e-mailen voor vragen, tips of mogelijke oplossingsrichtingen. 

Professionaliteit
De onderzoeker is universitair geschoold als Orthopedagoog met specialisatie leerproblemen en is geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Diagnostische onderzoeken worden afgenomen middels COTAN goedgekeurde testmethodes.  

Kind Leerling Basisschool Brugklas Middelbare school Voortgezet onderwijs School Intelligentie onderzoek Intelligentieonderzoek Intelligentietest IQ onderzoek IQ test IQ-test IQ Leren Leerproblemen Rekenen Rekenproblemen Lezen Kind Leesproblemen Schoolprestaties Achterblijvende schoolprestaties Tegenvallende schoolprestaties Faalangst Werkhouding Schoolbeleving Motivatieproblemen Werkgeheugen Aandacht Hoogbegaafdheid Hoge intelligentie Hoogbegaafd Kind Begaafd Hoogbegaafdheid onderzoek Hoogbegaafdheid test Begrijpend lezen Technisch lezen Spelling Sociaal-emotioneel onderzoek Sociaal emotioneel onderzoek Diagnostiek Diagnostisch onderzoek Voorsprong Achterstand Rotterdam Hillegersberg Kralingen Bergschenhoek Crooswijk Nieuw Terbregge Nesselande Berkel en Rodenrijs Bleiswijk Blijdorp Noord Schiebroek onderwijs advies onderwijsadvies onderwijsadvies bureau praktijk onderwijsadviesbureau didactisch onderzoek cognitieve functies executieve functies kind Praktijk Persones Murielle Leeuwangh tegenvallende Cito-score Cito-toets Cito Citotoets Entreetoets Entreetoets groep 7 Eindtoets groep 8 Eindtoets Cito toets Tegenvallende eindtoets groep 8 Tegenvallende entreetoets groep 7 Oude Raadhuislaan 28 3054 NS Rotterdam Praktijk Persones Schoolse ontwikkeling Advies Kinderen Leerkracht Minder dan verwacht Orthopedagoog Vraag Schooladvies School advies NIO test
B© Copyright 2019 - praktijkpersones.nl